News

Tlačové správy a agentúrny servis SLOVAKRAFTERS

News Service bol spustený v novembri 2018. Cieľom služby je prinášať servis pre dennú tlač a online spravodajské servery najmä v čase konania dôležitých raftingových podujatí.

  • Z tejto kategórie je možné bezodplatne preberať obsah a ďalej ho šíriť. Prosíme, uvádzajte zdroj.
  • Odporúčame použiť fotografie pripojené k tlačovej správe – naopak neodporúčame používať generické (všeobecné alebo illustračné) fotografie – buďte hrdí na svoju novinársku prácu a nadväzujte obrazom na obsah správ. Autorov fotografií uvádzame zvyčajne v popise pri foto, prípadne v EXIF.
  • V prípade potreby vám radi pomôžeme s výberom materiálov a s názvosloviami alebo výrazmi typickými pre naše športové odvetvie.

Túto stránku môžete sledovať aj pomocou RSS kanálu.