2% dane

Aj tento rok otvárame dvere nášmu „daňovému fan klubu“. Vaše príspevky zo zaplatenej dane zhodnocujeme na cenné kovy! Ďakujeme!

  • [aktualizované 9.2.2020 – sme zaregistrovaní v registri poberateľov aj pre daňové priznania podávané v roku 2020.]

2% dane v roku 2020 (priznania za rok 2019 a za posunutý fiskálny/hospodársky rok končiaci pred koncom roka 2020)

V roku 2020 môžete rozhodnúť o použití časti vašej zaplatenej dane. Po vyplnení tlačiva na 2% dane a jeho následnom spracovaní Finančnou správou nám budú poukázané prostriedky z vami zaplatených daní.

V roku 2020 nám môžete poukazovať vaše 2% dane v prospech:
Obchodné meno (Názov): SLOVAKRAFTERS
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42416361
(SID-nevypĺňa sa)
Sídlo: Závadská 22, 831 06 Bratislava – Rača

Overiť si môžete našu registráciu tu: Notárska komora – Informácie o určenej právnickej osobe.

Ako postupovať?

3% z vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak predložíte potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti!
Viac info nižšie.


Zamestnanci a 2% dane

Postup:

Krok 1: „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“

  • Vyžiadajte si ho vo vašej mzdovej účtarni

Zamestnávateľ vyplní a podpíše v papierovej forme predpísané tlačivo:

Krok 2: „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“

  • doplňte vaše údaje (možné vyplniť priamo v PDF aj v počítači),
  • vyplňte rok za ktorý sa podanie týka,
  • doplňte aj riadky 12, 13 a 14 podľa údajov z potvrdenia v bode 1,
  • ak chcete aby sme vedeli, že sú prostriedky poukázané od vás, v Oddieli II označte súhlas so zaslaním údajov,
  • doplňte dátum, vytlačiť, podpísať

Ak ste v roku 2019 dobrovoľníčili, môžete poukázať až 3% dane – priložte tlačivo/potvrdenie podľa pokynov nižšie.

Krok 3: Podanie na Daňový úrad

Oba dokumenty z krokov 1 a 2 zašlite alebo podajte na váš Daňový úrad do 30.4.2020

S vyplnením tlačív a podaním na daňový úrad vám radi pomôžeme!

Kontaktujte nás ak chcete pomôcť s vyplnením tlačív

Podnikatelia – fyzické a právnické osoby

Súčasťou formulárov daňových priznaní fyzických alebo právnických osôb sú aj kolónky na vyplnenie poukázania 2% zo zaplatenej dane. U právnických osôb je táto možnosť aj z minimálnej daňovej povinnosti (tzv. daňovej licencie), preto vás prosíme, aby ste nám venovali aj minimálnu čiastku.
V údajoch o príjemcovi vyplňte údaje nášho občianskeho združenia, tak ako je uvedené vyššie.


Dobrovoľníci môžu poukázať až 3% dane!

K tomu aby ste mohli poukázať až 3% z daní potrebujete aspoň jedno potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, pričom za kalendárny rok musí byť v sumáre odpracovaných aspoň dobrovoľníckych 40 hodín:


Potvrdenie podľa § 5 od Prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je taká organizácia, pre ktorú dobrovoľník pracoval priamo v prospech samotnej organizácie, čiže príjemcom „úžitkov“ z dobrovoľníctva je samotná zmluvná organizácia.

Stiahnúť vzorové potvrdenie: Dobrovolnictvo-Prijimatel2016_2018

Potvrdenie podľa § 4 od Vysielajúcej organizácie.

Vysielajúca organizácia je taká, s ktorou dobrovoľník uzatvoril zmluvu, ale dobrovoľnícku činnosť vykonával pre subjekty, kam dobrovoľníka vyslala organizácia s ktorou má dobrovoľník zmluvu.

Stiahnúť vzorové potvrdenie: Dobrovolnictvo-Vysielajuca2016_2018


Veľmi pekne vám ďakujeme za všetky príspevky, aj za tie najmenšie možné!Prečítané 207 x.