Kontakt

Kontakt a údaje o združení:

SLOVAKRAFTERS
Závadská 22, 83106 Bratislava-Rača

Predseda (President)
Rastislav Zbořil
Tel.: 0905-729796
trener@slovakrafters.com

Sekretariát (Secretariate)
office@slovakrafters.com

Sponsoring Ambassador & Revisor
Branislav Turek
Mobil: 0905-724611
sponsoring@slovakrafters.com

PR a Médiá
Jarmila Oslanská
Mobil: 0905-479710
pr@slovakrafters.com

Občianske združenie zapísané v evidencii MV SR dňa 28.01.2015,  č.sp.: VVS/1-900/90-45329:
SLOVAKRAFTERS
Závadská 7621/22, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika
IČO: 42 416 361

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK29 1100 0000 0029 4500 0201
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Transparentný účet pre účely Zákona o športe vedený v SLSP a dostupný online na www.transparentneucty.sk

Predseda združenia: Rastislav Zbořil
Výbor: Jarmila Oslanská,
Revízor: Branislav Turek

Register právnických osôb v športe: Informačný systém športuPrečítané 352 x.