Športové poukazy

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Až 275 € môže zamestnávateľ poskytnúť ak rodič (zamestnaný u zamestnávateľa) požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Takýto výdavok ide od 1.1.2020 zamestnávateľovi do daňových nákladov a zároveň zamestnanec z neho neplatí daň.