Zákon o športe – Zmluvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodické usmernenie č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle Čl. 4, ods. 1, citovaného usmernenia, V súlade s § 51 ods. 1 zákona zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný do 30 dní od jej podpisu obomi zmluvnými stranami na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom.

Zverejňujeme nasledovné zmluvy:


Finančná správa – Sponzorské v športe

Probelmatika sponzorského v športe a metodiky účtovania je popísaná na stránke Finančnej správy

Obšírnejšie rozpísaná problematika účtovania a zdaňovania (resp. oslobodenia od dane) je popísaná aj v tomto článku na podnikajte.skPrečítané 0 x.