Financovanie

Financovanie – Informácie o transparentnom hospodárení SLOVAKRAFTERS.

Cieľom SLOVAKRAFTERS je poskytovať transparené financovanie a nakladanie s prostriedkami z dotácií, podielu zaplatenej dane, darov, sponzorského a členského.