Robo Mikla: Pozdrav pre Slovak Rafters z New York City

Robo Mikla, ďakujeme za parádnu podporu! Od nášho nového fanúšika z New York City!

Robo Mikla, exkluzívne pre Slovak Junior Rafters 🙂

Youtube Pozdrav z NYPrečítané 414 x.